allmänt, inspiration/motivation

För mig skapar mål fokus och mening. Vi har alla olika vana av att jobba med mål. Jag burkar se det som att det finns 4 olika "målpersonligheter". De som är vana att arbeta med och strukturera mål. De som behöver hjälp att sätta lagom och rimliga stora mål, delmål och slutmål. De som sätter för låga mål och behöver utmana sig mer, och de som behöver hjälp att tolka och förstå exakt vad som ska göras för att de ska komma igång. Känner du igen dig i någon av dessa?

En enkel metod för att sätta mål är att använda SMARTA mål modellen. Gå genom det du vill uppnå steg för steg så är chanserna större att du kommer lyckas.


SMARTA - mål

S - specifikt vad ska specifikt uppnås, varför är det viktigt?

M - mätbart hur vet jag att målet har uppnåts?

A - attraktivt vad i målet är det som är attraktivt, vad motiverar mig?

R - realistiskt, har jag tid/pengar/motivation/samspelar det med övriga delar i livet?

T - tidsbestämt när i tiden vill jag ha uppnått mitt mål?

A - accepterat kan jag acceptera detta målet?


En undersökning gjord på det amerikanska universitetet Harvard visar också att du ökar chanserna att nå dina mål 8 gånger om du skriver ner dina mål och inte bara tänker dom. Värt att testa! 😉

Likes

Comments